Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja v1.0

1. Sve smještajne jedinice koje se ubacuju na ovu web stranicu moraju ispunjavati opće i posebne tehničke i zdravstvene uvjete sukladno članku 39. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Republike Hrvatske. 1 j.d.o.o. nije odgovorna ako Iznajmljivač nema odgovarajuća odobrenja za rad nadležnih institucija, te ako smještajne jedinice koje se iznajmljuju, i Iznajmljivač koji ih iznajmljuje, nisu kod osiguravajuće kuće osigurani od rizika utvrđenih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o turističkoj djelatnosti.

2. Iznajmljivač se obvezuje osigurati smještaj za rezervacije koje je potvrdio posredstvom ove web stranice, u danima za koje je rezervacija potvrđena i za broj osoba koji je upisan. Ukoliko Iznajmljivač nije u mogućnosti osigurati smještaj na datum za koji je rezervacija napravljena, dužan je o svom trošku pronaći zamjenski smještaj iste ili više kategorije, ili snositi penale zbog neispunjenja preuzete obveze prema gostu i 1 j.d.o.o..

3. Iznajmljivač se obvezuje sam naplatiti iznos rezervacije od gosta na mjestu isporuke usluge, i to u iznosu koji je upisan na ovim web stranicama, bez agencijske provizije. Gost nije dužan platiti viši iznos niti nadoplate koje nisu evidentirane na ovim web stranicama.

4. Iznajmljivač se obvezuje dočekati i ispratiti goste, i dati im osnovne upute o destinaciji i objektu u koji je došao, te organizirati čišćenje i uređenje smještajne jedinice za prijem gostiju.

5. Iznajmljivač se obvezuje samostalno vršiti prijavu gostiju Ministarstvu unutarnjih poslova i nadležnoj turističkoj zajednici, te uplaćivati sve zakonom propisane obveze sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske.

6. U slučaju opravdanog nezadovoljstva gosta smještajnom jedinicom Iznajmljivača, Iznajmljivač je dužan gosta o svom trošku preseliti u raspoloživi zamjenski smještaj kojim će gost biti zadovoljan.

7. Iznajmljivač se obvezuje istinito i točno navesti sve podatke o sebi i smještajnoj jedinici koju iznajmljuje. U slučaju krivo iskazanih informacija, odnosno neispunjavanja zakona i propisa Republike Hrvatske, 1 j.d.o.o. zadržava pravo bez prethodne obavijesti maknuti Iznajmljivača sa ovih web stranica.

8. Jednom prihaćene Uvjete korištenja, kao i potvrđene rezervacije na ovim stranicama nije moguće raskinuti.

9. Ovi Uvjeti korištenja smatraju se prihvaćenima klikom na kvačicu i link ispod.